Październik 2017

Przeglądasz archiwum dla Październik 2017

Każdy wie, że gdy żałujemy za grzechy musimy zadośćuczynić za szkody wyrządzone bliźniemu. Ale jak???? Należy wykorzystać narzędzie które stało się powodem grzechu do zadośćuczynienia. Język który obmawiał ma teraz […]

Pozostańcie pokorni, ale nie poniżajcie się. Poniżanie się to pycha. Miejcie jedynie pokorę w sobie.

Nasz modlitwa – wypowiadana bez namysłu, skupienia, prawdziwej wiary – czy jest sens takiej modlitwy, czy taka modlitwą nie obrażamy Pana…. Zastanówcie się wszyscy. Powiedziano mi – lepiej odmówić jedno […]

Dusza przechodzi przez trzy fazy:

pierwsza – stworzenia;

druga – nowego stworzenia;

trzecia – doskonałości.

Pierwsza jest wspólna dla wszystkich ludzi.
Druga jest właściwa dla sprawiedliwych. Przez swą wolę doprowadzają oni duszę do
odrodzenia jeszcze pełniejszego, jednocząc swe dobre czyny z dobrocią dzieł Bożych.
Sprawiają przez to, że dusza staje się duchowo bardziej doskonała, niż była poprzednio. Przez
to tworzą ogniwo, łączące fazę pierwszą z trzecią. Trzecia faza jest właściwa dla
błogosławionych, czyli świętych. Przekroczyli o tysiące tysięcy wielkość początkową swojej
duszy – właściwej dla człowieka – i uczynili z niej coś odpowiedniego, by spocząć w Bogu

Trzy stopnie Świętości

 1. Pokuta
 2. Cierpliwość
 3. Stałość

Albo

 1. Pokora
 2. Czystość
 3. Sprawiedliwość

Albo

 1. Mądrość
 2. Hojność
 3. Miłosierdzie

Albo

 1. Wiara
 2. Nadzieja
 3. Miłość

0